Amerikaans taalkundige, filosoof, mediacriticus en politiek activist. Chomsky is emeritus hoogleraar taalkunde aan het Massachusetts Noam chomsky 9 11 book pdf of Technology. Als grondlegger van de generatieve taalkunde is hij de invloedrijkste taalwetenschapper van de 20e eeuw. Tussen 1980 en 1992 was hij de meest geciteerde auteur in wetenschappelijke tijdschriften op zeven na: Marx, Lenin, Shakespeare, Aristoteles, de Bijbel, Plato en Freud.


De kern van Chomsky’s taalkunde is zijn hypothese van een universele grammatica, een aangeboren taal die eigen is aan de mens en de taalovereenkomsten verklaart. Zijn inzichten stimuleren de cognitiewetenschappen en zijn de doodsteek voor de behavioristische taalkunde. Zijn niet accepteren van het behaviorisme verklaart zijn politieke activisme. De mens heeft een wil en hoeft zich niet te schikken’, aldus Chomsky.

Hij schreef kritische boeken over de Amerikaanse buitenlandse politiek en de rol van ideologie en media in de westerse samenleving. In het verlengde van de generatieve grammatica ontwikkelde hij de Chomskyhiërarchie, een classificatie van formele talen met informaticatoepassingen. Chomsky, beiden van Joodse komaf. Hij heeft een jongere broer, David Eli Chomsky.

Vader William Chomsky vluchtte in 1913 uit Rusland voor de dienstplicht in het leger van de tsaar. 1977, was hij volgens de New York Times een van de voornaamste Hebreeuwse taalkundigen ter wereld. Moeder Elsie Chomsky-Simonofsky was lerares Hebreeuws en kon zich intellectueel meten met haar man. Hoewel zij gereserveerd was, was zij het die Noam inleidde in de linkse politiek en het zionisme.